t h e  g r e a t  b o o k  o f  g a e l i c

a n  l e a b h a r  m ò r

 


Ealaíontóir / Artist: Bridget Flannery
Peannaire / Calligrapher: Réiltín Murphy
Aistritheoir / Translator: The Author
Ainmníodh ag / Nominator: The Author

 

an t-oileán glé úd gurb é tusa é
tá sé fairsing sléibhtiúil

ceilteach agus oscailte
is nuair a bhogann néalta
trasna na spéire os do chionn
léirítear ailteanna is machairí

seangacht agus méithe in éineacht
agus scáth ar scáth ag leanúint a chéile
timpeall ar do cholainn bhán go léir

tráth gur shínis amach
ar an dtocht lomnocht
sa tseomra dorcha
os cionn na mara
bhí caille ar d’éadan
a d’fholaigh do cheannaithe
do shúile fiú
nuair ba léir iad faoin bhfial
bhí mar a bheadh scim orthu

do bheanna mórtasacha
ag éirí is ag ísliú
gile fhíochmhar do chnis
ina hoileán i lár an dorchadais
shnámhas go dtí tú
m’fheargacht go léir ar crith
le tnúth agus le heagla

do lámha anall tharam is mé ag dul isteach ort

mar oilithreach chun do theampaill thánag
is mé ag foghlaim gaisce
san áit inar thit céad fear romham
níos fearr faoi chéad ná mé
níor chuala ach ceol na bpíob

nuair a léimeas thar do dhroichead
is nuair a réabas do bhaile poirt

ceol síoraí na bpíob
ag leagan urláir faoi mo chroí

an t-oileán glé gurb é tusa é
a chuir sciatháin le mo mhian

do bheanna mórtasacha ag éirí is ag ísliú
i gcónaí faoi gach gníomh a chuirim i gcrích

is cuma anois nó cuid díom tú
cé ná faca do shúile riamh
bhraitheasa do chroí ag bualadh

i siansán uafar na bpíob mór
is i nglórtha na ngaiscíoch a thit romham
faoi bhuillí fiochmhara ghile do chnis
sa tseomra dorcha os cionn na mara

oileán fairsing oscailte tú
a iompraím thart liom
im chroí ceilteach

you are a bright island
hilly and wide

reserved and open
as clouds drift over you
across the sky
plains and ravines are revealed

swelling and slender together
as shadow follows shadow
around about your white body

when you stretched
naked on the bed
in the dark chamber
above the sea
the veil on your face
concealing your features
even your eyes
when seen
seemed hazed

your proud peaks
rising and falling
the fierce splendour of your skin
an island in the midst of dark
toward you I swam
my manliness trembling
with longing and fear

your arms around me as I reached your land
a pilgrim come to your temple
to learn warrior feats
where a hundred fell before me
a hundred times bolder than me
all I heard was the pipes wailing
as I vaulted your bridge
and breached your haven
the pipes eternal chant
grounding my heart

you are a bright island
settings wings to my desire
your proud peaks rise and fall
beneath my every feat one and all
almost a part of me
though I never saw your eyes
I felt your heart beat

in the fearful whine of the war-pipes
in the calls of the warriors who fell before me
beneath the fierce bright strokes of your skin
in the dark chamber above the ocean

a wide open island
borne
in my reserved heart
 

 

 

poem index An Leabhar Mòr cover page next poem

 

next article


contents download subscribe archive